Екологічнa та соціальнa ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Спонсор проєкту вітроелектростанції «Зофія» взяв на себе зобов’язання з охорони навколишнього середовища та покращення умов життя місцевих громад.

Місцеві консультанти та міжнародні експерти найвищого рівня залучені до проєктування, будівництва й експлуатації вітрової електростанції відповідно до національних та міжнародних стандартів і практик. Нижче наведено тільки декілька заходів та ініціатив, які компанія реалізувала для досягнення поставленої мети:

  • понад 20 дослідників проводили вивчення всієї території майбутньої електростанції та прилеглих до неї територій протягом останніх 2-х років, щоб найкращим чином зрозуміти особливості місцевої екосистеми;
  • підготовлені відповідні звіти, які визначають обов’язкові для виконання заходи, спрямовані на зменшення негативних впливів на представників флори та фауни;
  • проведені дослідження рівнів шуму та ефекту миготіння тіні для аналізу та мінімізації можливих впливів вітрової електростанції на місцевих жителів;
  • регулярно проводяться зустрічі із зацікавленими сторонами, включаючи представників органів місцевого самоврядування, місцевих жителів, а також громадськіх організацій, які здійснюють діяльність у регіоні;
  • розташування ВЕУ та інших допоміжних споруд було скориговано відповідно до результатів екологічних досліджень з метою зменшення потенційних впливів;
  • усі висновки та рекомендації стосовно екологічних і соціальних аспектів реалізації проєкту згідно національних вимог викладені у звітах з оцінки впливу на довкілля (ОВД). Відповідність міжнародним стандартам доведена у звітах з Оцінки впливу на навколишнє та соціальне середовище (ОВНСС), що включають Звіт з ОВНСС, Нетехнічне резюме, План керування довкіллям та соціальним середовищем (ПКДСС), План взаємодії із зацікавленими особами і План екологічних та соціальних заходів (ПЕСЗ);
  • окремо слід відзначити програму корпоративної соціальної відповідальності, яку компанія розробляє та буде запроваджувати у громадах для підвищення рівня життя місцевих жителів.

Реалізація програми та контроль її ефективності буде здійснено спільно з представниками громад, громадськими організаціями тощо для забезпечення прозоросоті процесу.

Спонсор також докладе всіх зусиль для того, щоб забезпечити дотримання всіх екологічних та соціальних вимог та рекомендацій  представниками підрядних та субпідрядних організацій під час будівництва та експлуатації ВЕС.

GO TO TOP